Ατομική Ψυχοθεραπεία
Υπηρεσίες Γραφείου
Η ψυχοθεραπεία θα σας προκαλέσει να καταλάβετε τον εαυτό σας,
επιτρέποντάς σας να συνειδητοποιήσετε ότι δεν τολμούσατε
να πιστέψετε ότι κρύβατε μέσα σας.  

Σε αυτού του είδους τη μέθοδο όπως και σε άλλου είδους μεθόδους περιλαμβάνεται η αρχική αξιολόγηση του υλικού που παρουσιάζει ο θεραπευόμενος, την εστίαση στις συναισθηματικές συγκρούσεις που υποκρύπτονται στο σύμπτωμα  ή στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, την μάθηση του ελέγχου των συγκρούσεων όπου ο θεραπευόμενος μαθαίνει να επιτυγχάνει

επιτυγχάνει τη σταδιακή αύξηση της αυτοπεποίθησης και να αποκτά δύναμη για τον εαυτό του. Η θεραπευτική παρέμφαση τελειώνει με την κατάκτηση της δυνατότητας του θεραπευόμενου να ελέγχει το αρχικό πρόβλημα του.