Οnline Συμβουλευτική
Η Διαδικασία
Η ψυχοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να φωτιστούν τα αρνητικά συναισθηματικά σχέδια που αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα της εμπειρίας απο την παιδική ηλικία ή τα εφηβικά έτη. Μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα που αφήνουν προηγούμενες συναισθηματικές εμπειρίες.

Η Διαδικτυακή Συμβουλευτική παρέχεται ως μια διαδικασία ανάμεσα στο θεραπευτή και στον πελάτη όπου ο πρώτος δεσμεύετε από το απόρρητο και τη δεοντολογία του επαγγέλματός του. Το απόρρητο μπορεί να «αρθεί» σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενώ η διαδικασία παροχής υπηρεσιών Διαδικτυακής Συμβουλευτικής διέπεται από της αρχές της ISMHO (International Society for Mental Health On Line).

Με τη βοήθεια διαδικτυακής κάμερας και μικροφώνου η Online Συμβουλευτική ίσως αποτελεί τη μετά από «δια ζώσης» συμβουλευτική διαδικασία την πλέον πρακτική μέθοδο επικοινωνίας.

Μέσα σε αυτόν τον τρόπο και μέθοδο απολαβής υπηρεσιών συμβουλευτικής βοηθείται το άτομο:

 

· στην κορύφωση απόδοσης

· στην επίλυση δυσνόητων καταστάσεων

· στην αντιμετώπιση προσωπικών εμποδίων και

· στην εκπαίδευση σε υγιείς τρόπους διαβίωσης      

(International Society for Mental Health On Line). Με τη βοήθεια διαδικτυακής κάμερας και μικροφώνου η Online Συμβουλευτική ίσως αποτελεί τη μετά από «δια ζώσης» συμβουλευτική διαδικασία την πλέον πρακτική μέθοδο επικοινωνίας. Μέσα σε αυτόν τον τρόπο και μέθοδο απολαβής υπηρεσιών συμβουλευτικής βοηθείται το άτομο:

 

· στην κορύφωση απόδοσης

· στην επίλυση δυσνόητων καταστάσεων

· στην αντιμετώπιση προσωπικών εμποδίων και

· στην εκπαίδευση σε υγιείς τρόπους διαβίωσης  

 

Η πλατφόρμα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την τέλεση της διαδικασίας της Online Συμβουλευτικής είναι το Skype. Σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης προτιμεί κάποια άλλη πλατφόρμα επικοινωνίας όπως π.χ Msn ή Yahoo τότε η διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί και μέσω αυτών των προγραμμάτων. Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται το Skype για την καλή ποιότητα ήχου και εικόνας την οποία παρέχει.