Μια από τις πρωταρχικές ανάγκες του ανθρώπου είναι η ανάγκη να νιώθει ασφάλεια. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί όταν αυτή του παρέχεται να μη μιλήσει για συναισθήματα αλλά και συναισθηματικές εμπειρίες οι οποίες αποτελούν μια πολύπλοκη υπόθεση για την επιστήμη της Ψυχολογίας. Η έννοια του συναισθήματος είναι όχι απλά ενδιαφέρουσας αλλά και ανεκτίμητης αξίας όταν αυτό αποτελεί θεώρηση της ανθρώπινής μας συμπεριφοράς.

Τα πρόσωπα συνήθως που συνθέτουν ένα ασφαλές περιβάλλον στην περίπτωση που το άτομο βρεθεί με έναν ψυχοθεραπευτή προϋποθέτουν αρχικά όχι την κριτική του αλλά ίσως την επίτρεψη των συναισθημάτων του αφού δεν υπάρχουν αρνητικά και θετικά συναισθήματα.
Το Γραφείο
Έτσι σε ένα θεραπευτικό σχήμα που το άτομο θα νιώσει εμπιστοσύνη, οικειότητα και σεβασμό θα αναπτυχθεί μια σχέση συμμαχίας. Ο θεραπευτής παρατηρεί σίγουρα τον προφορικό λόγο στη διάρκεια μιας συνεδρίας , το συναισθηματικό τόνο του ατόμου που έχει απέναντί του, την ανταπόκριση σε γεγονότα που συμβαίνουν στη συνεδρία και προσπαθεί να συλλέξει υλικό, να καθορίσει την οργάνωσή της και στη συνέχεια να ορίσει θεραπευτικούς στόχους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο θεραπευτής δεν αμφισβητεί αντιλήψεις, πιστεύω και αξίες του κάθε ανθρώπου. Δεν αμφισβητεί τις εναλλακτικές δυνατότητες εμπειρίας ή τους εναλλακτικούς κώδικες που χρησιμοποιεί ένα άτομο για να πορευτεί. Αυτό όμως που πρέπει και επιβάλλεται να κάνει είναι να δείξει και να ερμηνεύσει τις απαιτήσεις που πυροδοτούνται από τις τριγύρω αλλαγές του ατόμου και να εντάξει-προσαρμόσει μια καλύτερη λειτουργικότητα γι’ αυτόν.

Σε ένα κλίμα διευκόλυνσης τα πρόσωπα μπορεί να είναι αξιόπιστα. Συμμετέχουμε όχι για να ελέγξουμε την έκβαση αλλά για να ανταποκριθούμε ενεργά ως ενιαίοι άνθρωποι με σκέψεις, συναισθήματα, διαίσθηση και αξίες στην κάθε στιγμή. Στη μεταξύ μας σχέση επικυρώνεται η αξία του κάθε προσώπου που έτσι κι αλλιώς το ταξίδι αποτελεί μια συναρπαστική εμπειρία.

Με άλλα λόγια υπάρχει η επιθυμία να συμμετάσχουν στην ίδια διαδικασία θεραπευτής και πελάτης.

· Υπάρχει το ξεκίνημα του να μοιράζεται ο δεύτερος εμπειρίες με το θεραπευτή.
· Υπάρχει η αναγνώριση ότι η επίλυση της κατάστασης βρίσκεται στην αρμοδιότητα αυτών των δυο.
Κάπου μέσα σας έχετε μια φωνή που φωνάζει. Μπορώ να σας βοηθήσω
να τα καταφέρετε και να την ακούσετε!  
Τσάμη Αναστασία
Ψυχοθεραπεύτρια - Σεμινάρια

Υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας &
Online Συμβουλευτικής

Μιαούλη & Ξάνθου 7
Λαμία, 35100

Τηλ: 2231050738
Κιν:  6944460212

E-mail:
tsami.anastasia@gmail.com