Υπηρεσίες Γραφείου
Γενικά
Η ψυχοθεραπεία θα σας προκαλέσει να καταλάβετε τον εαυτό σας,
επιτρέποντάς σας να συνειδητοποιήσετε ότι δεν τολμούσατε
να πιστέψετε ότι κρύβατε μέσα σας.  

Οι υπηρεσίες παρέχονται ατομικά, σε ζευγάρια και σε οικογένειες. Η ειδίκευση επεξεργασίας περιλαμβάνει:

 

                                               · Θεραπεία για την κατάθλιψη και την ανησυχία

                                               · Παροχή συμβουλών σε ζευγάρια

                                               · Οικογενειακή παροχή συμβουλών

                                               · Υποστήριξη γονέων

                                               · Παροχή συμβουλών θλίψης

                                               · Ζητήματα εργασίας και σταδιοδρομίας

                                               · Διαχείριση πίεσης

                                               · Εθισμός & Αποκατάσταση

                                               · Επίλυση ψυχικών συγκρούσεων

 

Ο όρος «ψυχοθεραπεία» υποδηλώνει μια προσωπική (λεκτική ή εξωλεκτική) σχέση (θεραπευόμενου – θεραπευτή), που εγκαθίστανται σε πλαίσιο συμφωνίας για συνεργασία με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη του θεραπευμένου και την εξάλειψη των συμπτωμάτων της διαταραχής τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του στο να ασκήσει τους κοινωνικούς ρόλους, καθώς και τη βελτίωση εκείνων των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που επηρεάζουν σημαντικά τη διαντίδραση του με τους άλλους και το κοινωνικό περιβάλλον. Σε αυτή τη σχέση ο θεραπευτής αναπτύσσει μια διαπροσωπική σχέση – επικοινωνία στο πλαίσιο της οποίας ο πελάτης διαβεβαιώνεται ότι θα υποστηριχθεί ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή αλλαγή ενώ του παρέχονται ερμηνείες για τα βιώματα του (σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές). Η θεραπευτική συμμαχία με την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης του θεραπευόμενου προς τον θεραπευτή, η ταύτιση του θεραπευόμένου με τα θετικά στοιχεία του θεραπευτή, ο έλεγχος αρνητικών συναισθημάτων και εμπειριών ή η προσαρμογή σε νέες συμπεριφορές συμβατές με την πραγματικότητα, η αντίσταση στη θεραπεία και η θεραπευτική επεξεργασία.