Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία
Υπηρεσίες Γραφείου
Η ψυχοθεραπεία θα σας προκαλέσει να καταλάβετε τον εαυτό σας,
επιτρέποντάς σας να συνειδητοποιήσετε ότι δεν τολμούσατε
να πιστέψετε ότι κρύβατε μέσα σας.  

Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία διαφέρει σε ένα μεγάλο αριθμό θεραπευτικών σημείων από τις άλλες είδους ψυχοθεραπείας. Οι θεραπευτικοί στόχοι εδώ περιλαμβάνουν την αναδιοργάνωση της ισορροπίας, τη μείωση του άγχους, και τη βοήθεια στην ανοχή καταστάσεων που δεν μπορεί να αλλάξουν. Ο θεραπευόμενος εδώ διαβεβαιώνεται για το αβάσιμο των εξωπραγματικών του φόβων.

εξωπραγματικών του φόβων. Ο θεραπευτής  ελέγχει τη συζήτηση, ή συμβουλεύει με «καθαρκτικά» όπως λέγεται αποτελέσματα. Η επικέντρωση εδώ ανάγεται στα εξωτερικά γεγονότα. Ο χρόνος που απαιτείτε κυμαίνετε από μία συνεδρία την εβδομάδα, από λίγα λεπτά έως μία ώρα. Το μόνο που απαιτείται εδώ είναι η δυνατότητα θεραπευτικής συμμαχίας.