Ομαδική Ψυχοθεραπεία (Group Therapy)
Υπηρεσίες Γραφείου
Η ψυχοθεραπεία θα σας προκαλέσει να καταλάβετε τον εαυτό σας,
επιτρέποντάς σας να συνειδητοποιήσετε ότι δεν τολμούσατε
να πιστέψετε ότι κρύβατε μέσα σας.  

Μαζί με την οικογενειακή θεραπεία αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή θεραπείας στο δυτικό κόσμο. Ο τύπος αυτός ψυχοθεραπείας εφαρμόζεται μετά από επιλογή του ίδιου του θεραπευόμενου ώστε να επιτευχτεί η επιθυμητή αλλαγή. Ειδικότερα στην Αγγλία οι ψυχοδυναμικοί θεραπευτές δημιούργησαν και πέρασαν με επιτυχία την άποψη ότι δεν μπορεί να αλλάξει το άτομο χωρίς να επηρεαστεί από το εξωτερικό περιβάλλον. Στην ομάδα το άτομο ανακαλύπτει και αποδέχεται τις μη αποδεκτές πλευρές του εαυτού, έχει την δυνατότητα να λέει τι τον απασχολεί από το να το κρατά μέσα του, μαθαίνει πώς να εκφράζει τα συναισθήματα του,

να αλλάξει το άτομο χωρίς να επηρεαστεί από το εξωτερικό περιβάλλον. Στην ομάδα το άτομο ανακαλύπτει και αποδέχεται τις μη αποδεκτές πλευρές του εαυτού, έχει την δυνατότητα να λέει τι τον απασχολεί από το να το κρατά μέσα του, μαθαίνει πώς να εκφράζει τα συναισθήματα του, μαθαίνει ότι πρέπει να έχει την τελική ευθύνη για τον τρόπο που ζει άσχετα από την καθοδήγηση και την υποστήριξη που παίρνει από του άλλους, μαθαίνει να εμπιστεύεται τις ομάδες και τους άλλους ανθρώπους ενώ η ομάδα του μαθαίνει τι εντύπωση δίνει στους άλλους. Η διάρκεια είναι μία φορά την εβδομάδα μέχρι έξι μήνες το ελάχιστο.