Οnline Συμβουλευτική
Online Συμβουλευτική μέσω Skype
Η ψυχοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να φωτιστούν τα αρνητικά συναισθηματικά σχέδια που αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα της εμπειρίας απο την παιδική ηλικία ή τα εφηβικά έτη. Μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα που αφήνουν προηγούμενες συναισθηματικές εμπειρίες.

Μία από τις μεγάλες δυσκολίες της σημερινής εποχής είναι να μπορεί κάποιος να παρέχει την πολυτέλεια της επικοινωνίας στον εαυτό του. Στην ψυχολογία όπου είναι ένα είδος ανθρωπολογίας εξετάζεται η σχέση του ανθρώπου με το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον του, την αντίδραση και την επέμβαση του ανθρώπου σε αυτό. Η ψυχολογία ασχολείται με τον άνθρωπο ως άτομο, εξετάζει τα ανθρώπινα προβλήματα σε ατομικό επίπεδο, την προσωπική θα έλεγα ιστορία του κάθε ατόμου καθώς και τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων. Έτσι ο άνθρωπος, η φύση, ο οργανισμός και το ψυχικό φαινόμενο, το άτομο και η κοινωνία συνυπάρχουν, αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοδιαμορφώνονται. Από τη στιγμή λοιπόν που ψυχολ

άτομο, εξετάζει τα ανθρώπινα προβλήματα σε ατομικό επίπεδο, την προσωπική θα έλεγα ιστορία του κάθε ατόμου καθώς και τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων. Έτσι ο άνθρωπος, η φύση, ο οργανισμός και το ψυχικό φαινόμενο, το άτομο και η κοινωνία συνυπάρχουν, αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοδιαμορφώνονται. Από τη στιγμή λοιπόν που ψυχολογία αποτελεί μία από τις ανθρώπινες επιστήμες δεν έχει λόγους να μην προσαρμοστεί σε καινούργια δεδομένα, σε διαφορετικές τεχνικές εφαρμογής. Σε κάθε επιστήμη η καθαρότητα όρασης του μελετητή, οι ιδέες, οι αντιλήψεις αλλά και οι αξίες προσαρμόζονται σε καινούργια δεδομένα. Αν θεωρηθεί ότι ο σημερινός άνθρωπος λόγο περιορισμένου χρόνου, αυξημένου κόστους, δυσκολία μετακίνησης αλλά και ανάγκης επιλογής των συμβούλων ψυχικής υγείας η διαδικτυακή συμβουλευτική θα μπορούσε να κριθεί απαραίτητη. Η επιλογή αυτού του τρόπου παροχής συμβουλευτικής διαπιστώνεται ίσως για τα ελληνικά δεδομένα χρήσιμη όσο και στις online συμβουλευτικές του εξωτερικού.