Βίντεο
Η δουλειά μου είναι να σας υποστηρίζω, ακούγοντας προσεχτικά
τις εμπειρίες σας και τα βιώματά σας έτσι ώστε να σας καθοδηγήσω
σε αυτό που για σας σηματοδοτεί την ίαση και την αλλαγή.   
Τσάμη Αναστασία
Ψυχοθεραπεύτρια - Σεμινάρια

Υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας &
Online Συμβουλευτικής

Μιαούλη & Ξάνθου 7
Λαμία, 35100

Τηλ: 2231050738
Κιν:  6944460212

E-mail:
tsami.anastasia@gmail.com
Φωτογραφίες από ομιλίες
Υπο κατατασκευή. Σύντομα κοντά σας!