Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία
Υπηρεσίες Γραφείου
Η ψυχοθεραπεία θα σας προκαλέσει να καταλάβετε τον εαυτό σας,
επιτρέποντάς σας να συνειδητοποιήσετε ότι δεν τολμούσατε
να πιστέψετε ότι κρύβατε μέσα σας.  

Η ψυχοθεραπεία αυτού του τύπου έχει εφαρμογή σε ποικίλου τύπου κοινωνικούς φορείς, όπου εργάζονται σχολικοί, εργασιακοί σύμβουλοι, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι. Το επίκεντρο του θεραπευτή εδώ είναι ο ίδιος ο θεραπευμένος και τοποθετείται θετικά απέναντί του, συμμετέχει άμεσα στις εμπειρίες του, ασχολείται με την πραγματικότητα του πρώτου

το πώς βιώνει το εδώ και τώρα. Εδώ θεραπευτής και θεραπευόμενος καλούνται να είναι αυθεντικοί, ευαίσθητοι αλλά και θετικά τοποθετημένοι ο ένας απέναντι στον άλλο. Η συχνότητα εδώ είναι δύο φορές την εβδομάδα με αναλυτικό προσανατολισμό ένα έως τρία χρόνια, ενώ η διάρκεια της θεραπείας έξι μήνες.