Οnline Συμβουλευτική
Σε ποιούς απευθύνετε
Η ψυχοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να φωτιστούν τα αρνητικά συναισθηματικά σχέδια που αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα της εμπειρίας απο την παιδική ηλικία ή τα εφηβικά έτη. Μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα που αφήνουν προηγούμενες συναισθηματικές εμπειρίες.

Η Online Συμβουλευτική απευθύνετε σε όσους δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να βρίσκονται με τον παραδοσιακό τρόπο σε ένα γραφείο ψυχοθεραπευτή. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να είναι για όσους :

 

· δεν θέλουν να μετακινηθούν από τον χώρο τους

· βρίσκονται μακριά από την περιοχή

που βρίσκεται ένας ειδικός

· χρειάζονται περιστασιακά την συμβουλή κάποιου ειδικού

· δεν έχουν την άνεση καταβολής του ανάλογου ποσού που χρειάζεται μια συμβουλευτική εργασία

· δεν μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι λόγω πρακτικών προβλημάτων (π.χ σωματική μόνιμη ή εύκαιρη μόνιμη ολική ή μερική αναπηρία)

· δεν θα απευθύνονταν σε κάποιο άλλο πρόσωπο όπως φίλο - οικογένεια - συνάδελφο

 

Σημείωση:

 

Η Online Συμβουλευτική δεν απευθύνετε σε άτομα που υποφέρουν, διαγνωσμένα ή μη από σοβαρές διαταραχές ενώ σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται ψυχιατρική αξιολόγηση και διάγνωση. Σε αυτή την περίπτωση τα άτομα πρέπει να απευθύνονται σε άλλα κατάλληλα ψυχιατρικά κέντρα ή σε γιατρούς για μία ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.