Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας
Υπηρεσίες Γραφείου
Η ψυχοθεραπεία θα σας προκαλέσει να καταλάβετε τον εαυτό σας,
επιτρέποντάς σας να συνειδητοποιήσετε ότι δεν τολμούσατε
να πιστέψετε ότι κρύβατε μέσα σας.  

Περιλαμβάνει «ασκήσεις» έκφρασης συναισθήματος, τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, ενίσχυση θετικών συμπεριφορών με καταγραφή τους και διαχείριση του στρες. Εδώ εξετάζονται οι δυσκολίες την επικοινωνία μέσα την οικογένεια και δεν υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο θεραπευτικής παρέμβασης. Οι τεχνικές εδώ ποικίλουν και προσπαθείται άλλες φορές να αλλαχθεί η δομή της, άλλες να εκφορτιστούν τα συναισθήματα των μελών της και άλλοτε να πραγματοποιηθεί η επίλυση των προβλημάτων. Η συχνότητα τους εδώ είναι μία ή δύο φορές την εβδομάδα και

αλλαχθεί η δομή της, άλλες να εκφορτιστούν τα συναισθήματα των μελών της και άλλοτε να πραγματοποιηθεί η επίλυση των προβλημάτων. Η συχνότητα τους εδώ είναι μία ή δύο φορές την εβδομάδα και η κάθε συνεδρία ποικίλει από 45 λεπτά έως κάποιες ώρες. Οι ενδείξεις για τη θεραπεία της οικογένειας προέρχονται από την θέση ότι κάθε ατομική αλλαγή στην συμπεριφορά απαιτεί και την αλλαγή στη συμπεριφορά των μελών της οικογένειας. Βέβαια στην οικογενειακή θεραπεία περιλαμβάνεται η θεραπεία οικογένειας με ψυχοσωματικό άρρωστο μέλος (π.χ παιδί) ή ακόμα άλλων μορφών παθολογίας, εξάρτηση από ουσίες ή και σεξουαλικών προβλημάτων.