Συμβουλευτική
Υπηρεσίες Γραφείου
Η ψυχοθεραπεία θα σας προκαλέσει να καταλάβετε τον εαυτό σας,
επιτρέποντάς σας να συνειδητοποιήσετε ότι δεν τολμούσατε
                                       να πιστέψετε ότι κρύβατε μέσα σας.  

Αναπτύχθηκε περίπου στις δεκαετίες του 1940 και 1950 και η προσέγγισή της αφόρα το άτομο, το κοινωνικό και το συναισθηματικό περιβάλλον όπου ζει με στόχο να δημιουργηθεί ένα ψυχολογικά ώριμο άτομο. Η διαφορά της συμβουλευτικής από την ψυχοθεραπεία έγκειται ότι αυτός που ζητά συμβουλευτική βοήθεια δεν έχει εξαρτημένη σχέση με τον συμβουλεύοντα. Από μία άποψη η συμβουλευτική είναι η προσπάθεια του ατόμου να λύσει ένα πρόβλημα στο επίπεδο του συνειδητού, με ταυτόχρονη μείωση της διάρκειας του προβλήματος και με παράλληλη τροποποίηση του περιβάλλοντος. Η συμβουλευτική μπορεί να παρέχεται άμεσα σε άτομα ή έμμεσα σε υπηρεσίες όπως σχολεία, αστυνομία κ.τ.λ. Η συμβουλευτική τεχνική είναι εκείνη που στοχεύει στην αλλαγή και βασίζεται στα εξής:

συμβουλευτική είναι η προσπάθεια του ατόμου να λύσει ένα πρόβλημα στο επίπεδο του συνειδητού, με ταυτόχρονη μείωση της διάρκειας του προβλήματος και με παράλληλη τροποποίηση του περιβάλλοντος. Η συμβουλευτική μπορεί να παρέχεται άμεσα σε άτομα ή έμμεσα σε υπηρεσίες όπως σχολεία, αστυνομία κ.τ.λ. Η συμβουλευτική τεχνική είναι εκείνη που στοχεύει στην αλλαγή και βασίζεται στα εξής:

 

· Ανάπτυξη ανάγκης για αλλαγή

· Εγκατάσταση μιας σχέσης για αλλαγή

· Διευκρίνιση της διάγνωσης της φύσης του προβλήματος του ατόμου

· Εξέταση εναλλακτικών λύσεων

· Μετατροπή προθέσεων σε προσπάθειες για πραγματική αλλαγή

· Σταθεροποίηση αυτής της αλλαγής.

 

Η συμβουλευτική έχει έντονα προληπτικό χαρακτήρα που όμως οι παράγοντες που πρέπει να ελέγχονται για μια τέτοια παρέμβαση είναι οι συγκρούσεις αξιών και οι προσδοκίες.